Projekty UE
Projekty UE

Liderem projektu: "Uruchomienie Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych - Topografów jest Armada Finanse S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014/2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0442/19